Trường Đại học Công nghiệp TP. Hồ Chí Minh
Khoa Công nghệ thông tin
Thông báo Sinh viên
chudenamhoc_new
Thông báo nộp Báo cáo Thực tập tốt nghiệp
20-07-2018

Tất cả các sinh viên thuộc ngành CNTT đã hoàn tất hoặc sẽ hoàn tất Thực tập TN (đợt 2) vào đầu tháng 8/2018, nộp lại tất cả các tài liệu theo yêu cầu của ngành.

Thời gian: 17g00 các ngày 02/08/2018 và 03/08/2018 tại VP Giảng viên khoa CNTT

Đơn vị liên kết