Trường Đại học Công nghiệp TP. Hồ Chí Minh
Khoa Công nghệ thông tin
Thông báo Sinh viên
chudenamhoc_new
Lịch thi từ ngày 9/7-13/7
06-07-2018

Lịch thi các lớp từ ngày 9/7-13/7. SV các lớp ghép lưu ý, xem lịch các lớp chính và đi thi đúng giờ.

Đơn vị liên kết