Trường Đại học Công nghiệp TP. Hồ Chí Minh
Khoa Công nghệ thông tin
Thông báo Sinh viên
chudenamhoc_new
Thông báo kế hoạch xét tốt nghiệp đợt tháng 8/2018
06-07-2018

Thông báo v/v xét tốt nghiệp đợt tháng 8/2018. SV lưu ý:

- Khoa CNTT nhận đơn xét tốt nghiệp từ 01/8/2018->20/8/2018. SV nộp đơn xét tốt nghiệp tại Khoa CNTT (cạnh phòng A1.1, gặp cô Trang). Cô Trang giáo vụ sẽ kiểm tra và phản hồi lại thông tin cho các bạn sinh viên lúc nhận đơn.

Các phản ánh liên quan đến đào tạo, học vụ sv liên hệ qua địa chỉ: daotao.fit@iuh.edu.vn

 

Đơn vị liên kết