Trường Đại học Công nghiệp TP. Hồ Chí Minh
Khoa Công nghệ thông tin
Thông báo Sinh viên
chudenamhoc_new
Lịch tiếp SV tuần 2/7-8/7
01-07-2018

Lịch tiếp SV của thầy Duy giải quyết học vụ: 14g-15g các ngày thứ hai 2/7/2018, thứ ba 3/7 và thứ sáu 6/7/2018 tại VPK. (Lịch tiếp sv có thể bị thay đổi, khi đó Khoa sẽ cập nhật lịch tiếp sv tại thông báo này, sv thường xuyên theo dõi các thông tin mới nhất)

SV lưu ý: cô Trang giáo vụ nghỉ từ 2/7-15/7. Ngày làm việc lại từ 16/7/2018.

Đơn vị liên kết