Trường Đại học Công nghiệp TP. Hồ Chí Minh
Khoa Công nghệ thông tin
Thông báo Sinh viên
chudenamhoc_new
Tiến độ thực hiện đồ án HK3/2017-2018
16-06-2018

Các sv đã đăng ký các học phần: Bài tập lớn học phần 1, Bài tập lớn học phần 2, Chuyên đề, Đồ án 1, 2 ... (Trừ Đồ án chuyên ngành hệ ĐH) nhanh chóng vào trang quản lý đồ án để đăng ký đề tài (trước 20/6/2018) và liên hệ gvhd thực hiện. Thời gian báo cáo và chấm đồ án vào đầu tháng 8/2018. Yêu cầu sv nghiêm túc thực hiện. Các phản ánh sv liên hệ qua email: Daotao.fit@iuh.edu.vn ; Khi đăng ký đề tài bị lỗi liên hệ thầy Võ Ngọc Tấn Phước để được hỗ trợ.

 

 

 

Đơn vị liên kết