Trường Đại học Công nghiệp TP. Hồ Chí Minh
Khoa Công nghệ thông tin
Thông báo Sinh viên
chudenamhoc_new
Lịch tiếp Sinh viên trong hè (tuần 11/6-17/6)
13-06-2018

Trong thời gian hè, để giải quyết vấn đề đào tạo, thắc mắc, phản ánh ... SV liên hệ VPK vào thứ tư và thứ sáu hàng tuần lúc 14g-15g30 gặp thầy Duy. Để nhanh chóng sv chuẩn bị giấy đề nghị, đơn, niên giám, in lịch học hiện tại từ phần mềm...phù hợp với nội dung cần giải quyết.

Riêng trong tuần 11/6-17/6: Khoa tiếp sv bổ sung chiều thứ ba vào lúc 14g-15g30 tại văn phòng khoa.

Hàng tuần Khoa sẽ công bố lịch tiếp SV (thay đổi theo từng tuần), do đó SV thường xuyên cập nhật web khoa để liên hệ đúng giờ.

 

 

 

Đơn vị liên kết