Trường Đại học Công nghiệp TP. Hồ Chí Minh
Khoa Công nghệ thông tin
Thông báo Sinh viên
chudenamhoc_new
Thông báo thời gian nộp đơn xét tốt nghiệp đợt tháng 6/2018 và lịch tiếp SV
11-06-2018

Các sv đủ điều kiện tốt nghiệp làm đơn (mẫu ở nhà C - photocopy) gởi về cô Trang giáo vụ (phòng A1.1) từ ngày thứ hai 18/6/2018 đến hết ngày thứ tư 20/6/2018. Thời gian: sáng 8g-10g30; chiều 13g30-15g30.

SV có phản ánh đào tạo hoặc các vấn đề  liên quan liên hệ thầy Duy qua email, (hoặc nếu cần trao đổi trực tiếp) để được sắp xếp lịch trong hè. 

Đơn vị liên kết