Trường Đại học Công nghiệp TP. Hồ Chí Minh
Khoa Công nghệ thông tin
Thông báo Sinh viên
chudenamhoc_new
Thông báo về việc kiểm tra điểm học phần Đồ án, Thực tập, Khóa luận, Chuyên đề
08-06-2018

1/ Các bạn sinh viên có đăng ký và thực hiện trong HK2/2017-2018 các môn học: Khóa luận tốt nghiệp, Thực tập tốt nghiệp, Đồ án, Chuyên đề, Bài tập lớn học phần các hệ ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG, LIÊN THÔNG nhanh chóng kiểm tra điểm trên trang quản lý học tập của sinh viên (phần mềm của nhà trường). Nếu có sai sót hoặc điều chỉnh sinh viên liên hệ Giảng viên hướng dẫn, GV chấm bài, CC. phản ánh qua email cho thầy Duy (Lenhatduy@iuh.edu.vn) để kiểm tra xử lý. Hạn chót phản hồi và giải quyết: 15/06/2018.

2/ Các bạn sinh viên thuộc diện đủ điều kiện xét tốt nghiệp đợt tháng 6/2018 thường xuyên kiểm tra thông tin kết quả thi HK2/2017-2018, GV sẽ cập nhật kết quả học tập trước 15/6/2018. Thời gian nhận đơn xét tốt nghiệp bổ sung tất cả các hệ từ 18/6/2018 đến 20/6/2018. Địa điểm: phòng A1.1 (cô Trang giáo vụ)

Đơn vị liên kết