Trường Đại học Công nghiệp TP. Hồ Chí Minh
Khoa Công nghệ thông tin
Thông báo Sinh viên
chudenamhoc_new
ĐĂNG KÝ KLTN ĐỢT 3 NGÀNH IT
03-06-2018

Sinh viên ngành IT đủ điều kiện làm đồ án tốt nghiệp sẽ đăng ký đề tài lúc 13h-14h30 ngày 7/6/2018. Sinh viên tập trung tại văn phòng khoa CNTT để thầy Khanh hướng dẫn thủ tục đăng ký.

Các bạn xem trước các đề tài.

Download
Đơn vị liên kết