Trường Đại học Công nghiệp TP. Hồ Chí Minh
Khoa Công nghệ thông tin
Thông báo Sinh viên
chudenamhoc_new
ĐĂNG KÝ KLTN ĐỢT 3
02-06-2018

Sinh viên ngành Kỹ Thuật Phần Mềm đủ điều kiện làm đồ án tốt nghiệp sẽ đăng ký đề tài vào lúc 9h ngày 7/6/2018. Sinh viên tập trung tại văn phòng khoa CNTT để cô Hồng Minh hướng dẫn thủ tục đăng ký.

Đơn vị liên kết