Trường Đại học Công nghiệp TP. Hồ Chí Minh
Khoa Công nghệ thông tin
Thông báo Sinh viên
chudenamhoc_new
Thi lại cuối kỳ lớp NCUDPM10AB
31-05-2018

Thông báo Thứ 6 ngày 1 tháng 6 NCUDPM10A,B thi lại tiết 3 4 phòng T4.1

Tin nổi bật
Trung Tâm Tin học
Đơn vị liên kết