Trường Đại học Công nghiệp TP. Hồ Chí Minh
Khoa Công nghệ thông tin
Thông báo Sinh viên
chudenamhoc_new
Thông báo về việc xét điều kiện dự thi tốt nghiệp hệ nghề
25-05-2018

SV các lớp nghề lưu ý: liên hệ với GV giảng dạy để báo cáo, chấm bài đồ án, thực tập, học lại, trả nợ ... hạn chót 29/5/2018 để đủ điều kiện làm đơn xin xét tư cách dự thi tốt nghiệp nghề.

Nếu có thắc mắc các bạn liên hệ trực tiếp Khoa CNTT (gặp cô Trang giáo vụ) để kiểm tra thông tin. 

THÔNG BÁO TRƯỚC

 

Đơn vị liên kết