Trường Đại học Công nghiệp TP. Hồ Chí Minh
Khoa Công nghệ thông tin
Thông báo Sinh viên
chudenamhoc_new
Đề tài và nhóm thi môn Công Nghệ Mới Trong CNTT DHCNTT13AVL
24-05-2018

Nhóm 1

Nhóm 2

Các bạn vẩn theo đúng lịch trên hệ thống.

 

 

Download
Đơn vị liên kết