Trường Đại học Công nghiệp TP. Hồ Chí Minh
Khoa Công nghệ thông tin
Thông báo Sinh viên
chudenamhoc_new
Lịch thi từ ngày 28/5-6/6
22-05-2018

Lịch thi từ ngày 28/5-6/6. Các bạn sinh viên lớp ghép xem lịch thi của lớp chính thức để đi thi đúng giờ. Phản ánh đào tạo liên hệ qua email: Daotao.fit@iuh.edu.vn

Đơn vị liên kết