Trường Đại học Công nghiệp TP. Hồ Chí Minh
Khoa Công nghệ thông tin
Thông báo Sinh viên
chudenamhoc_new
Thông báo v/v báo cáo các học phần chuyên đề, đồ án HK2/2017-2018
21-05-2018

Các bạn sinh viên đang thực hiện đồ án học phần, các môn học chuyên đề ... nhanh chóng báo cáo với GVHD hạn chót 28/5/2018. Ngày 01/6/2018 sẽ báo cáo với GV phản biện (đối với các đồ án 2 hệ ĐH, CĐ; đồ án chuyên ngành hệ CĐ). Danh sách lịch phản biện cụ thể Khoa sẽ thông báo vào thứ ba 29/5/2018 trên web khoa.

Đơn vị liên kết