Trường Đại học Công nghiệp TP. Hồ Chí Minh
Khoa Công nghệ thông tin
Thông báo Sinh viên
chudenamhoc_new
THÔNG BÁO VỀ VIỆC NHẬP ĐIỂM THỰC TẬP (SINH VIÊN NGÀNH KTPM)
17-05-2018

 

1.    Những sinh viên đã có điểm nhưng chưa đăng ký học phần thực tập: Liên hệ thầy Lê Nhật Duy (Phó khoa CNTT) để làm thủ tục đăng ký gấp.  

2.    Những sinh viên đã đăng ký học phần thực tập nhưng chưa nộp bảng điểm liên hệ thầy Tri hoặc cô Hồng Minh để nộp bảng điểm.

3.    Bộ  môn sẽ tập hợp và nhập điểm trong tuần sau (26/5/2018)

 

DANH SÁCH SINH VIÊN CÓ KẾT QUẢ THỰC TẬP
 NHƯNG CHƯA ĐĂNG KÝ HỌC PHẦN
     
STT MÃ SINH VIÊN HỌ TÊN SINH VIÊN
1 14019261 Đỗ Thảo Hạ
2 14078871 Đỗ Thị Hậu
3 14042941 Tạ Quang Cường
4 4051951 Ngô Hùng Phi
5 14111191 Nguyễn Thái Thành Đạt
6 14111591 Đào Ngọc Anh Hòa
7 14104811 Lê Tất Thạnh
8 14105721 Vũ Đình Ân
9 14112481 Lương Gia Thuận
10 14136041 Đào Bình Minh
11 14090651 Vũ Đình Hiệp
12 14119911 Phan Công Anh
13 14105721 Nguyễn Ngọc Hóa&sharp39;
DANH SÁCH SINH VIÊN ĐÃ ĐĂNG KÝ HỌC PHẦN
NHƯNG CHƯA CÓ KẾT QUẢ THỰC TẬP
     
STT MÃ SINH VIÊN HỌ TÊN SINH VIÊN
1 15050571 Trần Thế Vũ
2 14135561 Đỗ Tuấn Anh
3 14108021 Nguyễn Đắc Hồng Ân
4 14117011 Huỳnh Vĩnh Điền
5 14123381 Trần Thanh Hiệp
6 14120931 Trần Hoàng Khánh
7 14125131 Võ Phùng Công Kiệt
8 14120961 Nguyễn Văn Thuyết
9 14088191 Nguyễn Quốc An
10 14064461 Bùi Gia Linh
11 14083811 Nguyễn Ngọc Nhân
12 14035951 Nguyễn Minh Phi
13 14073301 Lê Đức Tiến
14 14024211 Đinh Hồng Ân
15 14027781 Nguyễn Hồng Chương
16 14079121 NGô Văn Phấn
17 14063131 Nguyễn Thị Hạnh Vi
18 13031801 Lồ Nguyệt Phượng

 

Đơn vị liên kết