Trường Đại học Công nghiệp TP. Hồ Chí Minh
Khoa Công nghệ thông tin
Thông báo Sinh viên
chudenamhoc_new
Điểm môn LTHSK lớp CNTT12A và DH11GL
16-05-2018

Lư​u ý​: Lê​ Anh Tú​: 6 đ​iểm (BT2)

Email thắc mắc điểm: phamquangtri@gmail.com

Hạn chót giải đáp thắc mắc:  19/5/2018

Đơn vị liên kết