Trường Đại học Công nghiệp TP. Hồ Chí Minh
Khoa Công nghệ thông tin
Thông báo Sinh viên
chudenamhoc_new
Thông báo THAY ĐỔI VỊ TRÍ treo poster Khóa luận TN
17-05-2018

Các bạn SV xem kỹ danh sách (có tô vàng) xem đề tài của SV thuộc nhóm nào và xem vị trí phân công treo poster và GV phụ trách để trao đổi nếu có thắc mắc. Vị trí treo poster toàn bộ các nhóm sẽ ở khu vực từ phòng A1.1 đến dãy nhà B1.12 (bao gồm khu vực VPK, VPGV ...). Thời gian: 7g30 sáng thứ sáu 18/5/2018. 

Đơn vị liên kết