Trường Đại học Công nghiệp TP. Hồ Chí Minh
Khoa Công nghệ thông tin
Thông báo Sinh viên
chudenamhoc_new
Đề cương ôn tập Môn Mạng Máy Tính các Lớp cao đẳng CNTT 18
16-05-2018

Các lớp cao đẳng CNTT khóa 18 :

Các em lấy đề cương ôn tập thi Cuối kỳ môn Mạng Máy Tính theo link

 

Đơn vị liên kết