Trường Đại học Công nghiệp TP. Hồ Chí Minh
Khoa Công nghệ thông tin
Thông báo Sinh viên
chudenamhoc_new
Lịch thi HK2 từ ngày 15/5-26/5
15-05-2018

SV xem lịch thi từ ngày 15/5-26/5. Lưu ý: các SV học ghép xem lịch của lớp học chính để đi thi đúng giờ, nghiêm túc. Phản ánh đào tạo qua email: Daotao.fit@iuh.edu.vn

- Lịch thi Khoa CNTT

- Lịch thi các môn khoa khác

Đơn vị liên kết