Trường Đại học Công nghiệp TP. Hồ Chí Minh
Khoa Công nghệ thông tin
Thông báo Sinh viên
chudenamhoc_new
Thay đổi phòng học môn TKMT - lớp thầy Linh
12-05-2018

Phòng học tuần sau sẽ thay đổi, các bạn lưu ý để đi học cho đúng:

- Thứ 2 (14/05) tiết 4-6: lớp ĐHCNTT12B: phòng V11.01

- Thứ 2 (14/05) tiết 7-9: lớp ĐHKTPM12CTT: phòng B4.07

- Thứ 3 (15/05) tiết 2-4: lớp ĐHKTPM12ATT: phòng B2.07

- Thứ 4 (16/05) tiết 4-6: lớp ĐHCNTT12B: phòng V11.06

Đơn vị liên kết