Trường Đại học Công nghiệp TP. Hồ Chí Minh
Khoa Công nghệ thông tin
Thông báo Sinh viên
chudenamhoc_new
Thông báo Danh sách Báo cáo Khóa luận TN/Đồ án CN (đợt 1)
13-05-2018

Sinh viên hệ ĐH thực hiện Khóa luận TN (ĐH 10) và Đồ án CN (ĐH 8, 9) xem danh sách tổng hợp theo ngành:

- Ngành Kỹ thuật phần mềm  

- Ngành Công nghệ thông tin

- Ngành Khoa học máy tính

- Ngành Hệ thống thông tin

Sinh viên lưu ý các nội dung sau:

1. Tất cả các nhóm đăng poster hoặc báo cáo trước HĐ phải hoàn thành 1 cuốn Khóa luận TN (in 2 mặt, không cần đóng bìa cứng), có xác nhận GVHD theo mẫu đính kèm. (cuốn Khóa luận nhóm thực hiện mang đến vào buổi báo cáo)

2. Đại diện nhóm thực hiện gởi email File báo cáo, nhận xét của GVHD + các tài liệu liên quan (nếu có) đến tất cả các thành viên trong Hội đồng chấm đề tài của nhóm. Trong đó HĐ chấm báo cáo (3 thành viên), HĐ chấm poster (2 thành viên). Thời gian hoàn thành: 15/5/2018. SV không thực hiện đúng thời gian trên xem như không tham gia báo cáo.

3. Các nhóm Báo cáo Khóa luận TN cần chuẩn bị slides báo cáo 10ph trước HĐ. Các nhóm làm poster thực hiện thiết kế và treo poster theo MẪU. (lưu ý: các poster treo trên cửa gương mới hợp lệ). Tất cả các nhóm phải chuẩn bị đầy đủ các tài liệu cần thiết để trình bày khi có HĐ đến chấm và vấn đáp.

4. Thời gian: SV đến chuẩn bị từ 7g30 sáng thứ sáu 18/5/2018. (Lịch chấm và báo cáo từ 8g)

5. Địa điểm: - Báo cáo KLTN: CNTT (B2.2); HTTT (B2.3); KTPM (B2.5); KHMT (B2.7).

- Đăng poster: CNTT (A3.7); HTTT (A3.6); KTPM (A3.4, A3.5), KHMT (B2.7)

6. Các nhóm SV báo cáo/poster do HĐ đánh giá đạt, sẽ có 10 ngày để chỉnh sửa lại cuốn báo cáo, đóng bìa cứng 1 quyển (có xác nhận của GVHD) + ghi 1 đĩa CD/DVD tất cả các tài liệu và sản phẩm đính kèm. Nộp quyển Khóa luận + đĩa CD cho CNBM để lưu trữ. Thời gian hoàn thành: 28/5/2018. Từ 29/5-01/6 Khoa nhập điểm KLTN cho tất cả SV đợt 1.

Các ý kiến thắc mắc, trao đổi SV liên hệ qua email: Daotao.fit@iuh.edu.vn

Đơn vị liên kết