Trường Đại học Công nghiệp TP. Hồ Chí Minh
Khoa Công nghệ thông tin
Thông báo Sinh viên
chudenamhoc_new
DHKTPM11CTT_SHCN_tháng5
10-05-2018

Lớp DHKTPM11CTT sẽ sinh hoạt chủ nhiệm vào sáng thứ 3, ngày 15-05-2018, từ tiết 5-6, tại phòng B2.7.

Các em sắp xếp thời gian tham gia đầy đủ.

GVCN: Trần Thị Anh Thi

 

 

Đơn vị liên kết