Trường Đại học Công nghiệp TP. Hồ Chí Minh
Khoa Công nghệ thông tin
Thông báo Sinh viên
chudenamhoc_new
Thông báo nhận bằng tốt nghiệp (hệ tín chỉ)
10-05-2018

Các bạn tân cử nhân hệ tín chỉ liên hệ cô Trang giáo vụ trong giờ hành chính để nhận bằng tốt nghiệp từ các đợt tháng 12/2017 trở về trước.

Lưu ý: Các bạn mang theo CMND để đối chiếu, kiểm tra.

Đơn vị liên kết