Trường Đại học Công nghiệp TP. Hồ Chí Minh
Khoa Công nghệ thông tin
Thông báo Sinh viên
chudenamhoc_new
Thông báo học bù môn Kỹ thuật Lập trình lớp ĐHTH13B (cô Linh)
10-05-2018

Học bù môn: Kỹ thuật Lập trình (210140502) lớp ĐHTH13B (lớp cô Linh) Thứ 2 ngày 14/05, tiết 4-6, phòng V11.04

Nội dung: ôp tập thi cuối học kỳ. Các em nhớ đi ôn tập đầy đủ.

Đơn vị liên kết