Trường Đại học Công nghiệp TP. Hồ Chí Minh
Khoa Công nghệ thông tin
Thông báo Sinh viên
chudenamhoc_new
Thi Tốt Nghiệp đợt tháng 6/2018
07-05-2018

Thời gian nộp đơn đăng ký dự thi tốt nghiệp (hệ niên chế) khóa cũ và sinh viên khóa nghề (QTMMT9A,NCUDPM9A,B) Từ 15/5 đến 25/5/2018 tại phòng A1.1. Sinh viên khi nộp đơn xin thi tốt nghiệp kèm theo 2 tấm hình 3x4 mặc áo sơ mi trắng nền xanh cho Cô Trang giáo vụ, tại phòng A1.1.

Đơn vị liên kết