Trường Đại học Công nghiệp TP. Hồ Chí Minh
Khoa Công nghệ thông tin
Thông báo Sinh viên
chudenamhoc_new
VỀ HỌC PHẦN THỰC TẬP CỦA SINH VIÊN NGÀNH KTPM
02-04-2018

 

Những sinh viên đã hoàn tất thực tập của HK2 (2017-2018) thực hiện những công việc sau:

-        Nộp đề cương thực tập có xác nhận của doanh nghiệp

-        Nộp phiếu đánh giá của doanh nghiệp có xác nhận và đóng dấu của doanh nghiệp (mẫu download tại đây)

-        Toàn bộ tài liệu: yêu cầu, phân tích thiết kế, slide báo cáo (đối với Mock Project)

-        Thực hiện khảo sát sau thực tập (sau đó in ra giấy để nộp) Link khảo sát tại đây

  • Các tài liệu trên nộp cho thầy Tri hoặc Cô Hồng Minh
  • Thời gian: trễ nhất vào ngày thứ 5 (29/3/2018)
  • Lịch làm việc của thầy Tri: thứ 4: H7.2; thứ 5: từ 13h tại H2.2
  • Lịch làm việc của cô Hồng Minh: thứ 3: từ 12h30-14h45 phòng H7.3

 

Đơn vị liên kết