Trường Đại học Công nghiệp TP. Hồ Chí Minh
Khoa Công nghệ thông tin
Thông báo Sinh viên
chudenamhoc_new
Về học phần thực tập doanh nghiệp
12-03-2018

(1) Sinh viên đã hoàn tất thực tập học kỳ 1, năm học 2017-2018 lên VPK 14h-16h, thứ 6 ngày 16/03/2018 ký tên và phúc khảo kết quả. GV sẽ nhập điểm thứ 2, ngày 18/03/2018.

(2) Các sinh viên khác có thắc mắc thực t6a5p gặp T Ngọc, 13h -14h tại VPK thứ 6 hàng tuần.

 

Đơn vị liên kết