Trường Đại học Công nghiệp TP. Hồ Chí Minh
Khoa Công nghệ thông tin
Thông báo Sinh viên
chudenamhoc_new
Báo cáo khóa luận và thực tập tốt nghiệp (thầy Phạm Quảng Tri)
07-02-2018

Các bạn sinh viên làm khóa luận do thầy Phạm Quảng Tri hướng dẫn gặp GVHD vào lúc 9h ngày 13/1/2018 tại VPK CNTT

Các bạn thực tập (intership + Fresher) tại FSOFT không phải do cô Minh giám sát sẽ báo cáo thực tập với thầy Phạm Quảng Tri lúc 9h30 ngày 13/1/2018 tại VPK CNTT

Đơn vị liên kết