Trường Đại học Công nghiệp TP. Hồ Chí Minh
Khoa Công nghệ thông tin
Thông báo Sinh viên
chudenamhoc_new
Lịch tiếp sinh viên thực tập của BCN khoa
07-02-2018

Lịch tiếp sinh viên (giải đáp thắc mắc về thực tập doanh nghiệp) của BCN khoa (T Ngọc) từ 12/12/2017 : 13h-15h, thứ 6 hàng tuần tại VPK.

Đơn vị liên kết