Trường Đại học Công nghiệp TP. Hồ Chí Minh
Khoa Công nghệ thông tin
Thông báo Sinh viên
chudenamhoc_new
CẬP NHẬT THÔNG TIN THỰC TẬP FSOFT
07-02-2018

Để tiện việc liên lạc trong quá trình thực tập và hoàn thiện hồ sơ thực tập tại FSoft. Các bạn sinh viên đã nhận mail đồng ý của FSoft nhập thông tin vào Link bên dưới:

https://goo.gl/forms/z8tLyLyNEAALeaCo2

 

Đơn vị liên kết