Trường Đại học Công nghiệp TP. Hồ Chí Minh
Khoa Công nghệ thông tin
Thông báo Sinh viên
chudenamhoc_new
THÔNG TIN BỘ PHẬN TUYỂN DỤNG FSOFT
07-02-2018

Các bạn sinh viên ngành Kỹ Thuật Phần Mềm đã đăng ký thực tập tại FSOFT muốn gửi CV cho công ty thì liên hệ theo địa chỉ email:

-          TanCM1@fsoft.com.vn

-          TrinhPTT@fsoft.com.vn

 

Đơn vị liên kết