Trường Đại học Công nghiệp TP. Hồ Chí Minh
Khoa Công nghệ thông tin
Thông báo Sinh viên
chudenamhoc_new
Cần liên hệ sinh viên DHKTPM10ATT
07-02-2018

Thầy Phúc cần liên hệ gấp với các em sinh viên lớp DHKTPM10ATT. Số điện thoại của Thầy Phúc 0938935382, mail: truongbaphuc@gmail.com

Tin nổi bật
Trung Tâm Tin học
Đơn vị liên kết