Trường Đại học Công nghiệp TP. Hồ Chí Minh
Khoa Công nghệ thông tin
Thông báo Sinh viên
chudenamhoc_new
Lịch học bù lớp DHTH7_HL do thầy Trương Bá Phúc phụ trách
07-02-2018

Lịch học bù lập trình c#

1. Thứ Sáu, tiết 3 -> 6, phòng X11.04, ngày 27-11-2015

2. Thứ Sáu, tiết 9 -> 12, phòng X11.08, ngày 27-11-2015 

Đơn vị liên kết