Trường Đại học Công nghiệp TP. Hồ Chí Minh
Khoa Công nghệ thông tin
Thông báo Sinh viên
chudenamhoc_new
Cần gặp sinh viên Lê Thị Thúy Lớp CDTH14
07-02-2018

Thầy Trương Bá Phúc cần gặp sinh viên Lê Thị Thúy, Mã sinh viên: 12095981, lớp CDTH14. Liên hệ qua địa chỉ mail: truongbaphuc@gmail.com

Đơn vị liên kết