Trường Đại học Công nghiệp TP. Hồ Chí Minh
Khoa Công nghệ thông tin
Thông báo Sinh viên
chudenamhoc_new
Thông báo nộp bài tập và kiểm tra bài tập môn LT C Sharp DHTH7_HL do thầy Trương Bá Phúc phụ trách.
07-02-2018

Thông báo nộp bài tập và kiểm tra bài tập tại Phòng H2.2  Thứ 5 Tiết 1 - 2 Ngày 4/6/2015 cho các sinh viên có tên trong danh sách sau:

 1. Trần Văn Chưởng
 2. Hồ Xuân Diệu
 3. Lê Mạnh Dũng
 4. Vũ Ngọc Hoài
 5. Nguyễn Quang Huy
 6. Trương Công Huy
 7. Trần Nguyễn Nguyên Khoa
 8. Nguyễn Thanh Liêm
 9. Trịnh Quang Mạnh
 10. Phùng Thành Nam
 11. Lê Phú Nhật
 12. Phạm Hồng Quang
 13. Lê Xuân Trường
 14. Đặng Anh Vũ
 15. Nguyễn Quốc Vương

 

Đơn vị liên kết