Trường Đại học Công nghiệp TP. Hồ Chí Minh
Khoa Công nghệ thông tin
Thông báo Sinh viên
chudenamhoc_new
Thông báo thi cuối kỳ môn LT Java NC cho lớp CDTH2_HL và DHTH7_HL do thầy Trương Bá Phúc phụ trách
07-02-2018

Thông báo thi cuối kỳ môn LT Java Nâng Cao cho lớp CDTH2_HL và DHTH7_HL do thầy Trương Bá Phúc phụ trách.

Lịch thi cuối kỳ đã cập nhật, đề nghị các bạn sinh viên xem lịch thi từ hệ thống thông tin của nhà trường.

Đơn vị liên kết