Trường Đại học Công nghiệp TP. Hồ Chí Minh
Khoa Công nghệ thông tin
Thông báo Sinh viên
chudenamhoc_new
Thông báo học bù: Môn Lập trình C Sharp lớp DHTH7_HL do thầy Phúc phụ trách.
07-02-2018

Thông báo học bù: Môn Lập trình C Sharp lớp DHTH7_HL do thầy Phúc phụ trách.

Lịch bù:

  1. Tiết 14 -> 17, Thứ tư, Ngày 13-05-2015, Phòng A1.02.
  2. Tiết 14 -> 17, Thứ sáu, Ngày 15-05-2015, Phòng V14.02.

 

Đơn vị liên kết