Trường Đại học Công nghiệp TP. Hồ Chí Minh
Khoa Công nghệ thông tin
Thực tập - Việc làm
chudenamhoc_new
PHỔ BIẾN KẾ HOẠCH THỰC TẬP HK2 2019-2020
31-12-2019

Sinh viên ngành KTPM đã đăng ký học phần TTDN HK2 năm 2019-2020, tập trung tại trường vào lúc 9h ngày 11/01/2020 (phòng: sẽ thông báo sau) để nghe phổ biến về thủ tục và kế hoạch thực hiện học phần.

Trong buổi này. đại diện doanh nghiệp sẽ tham gia để giúp các bạn sinh viên nắm bắt được những vấn đề quan trọng khi tham gia thực tập tại doanh nghiệp.

Tin nổi bật
Trung Tâm Tin học
Đơn vị liên kết