Trường Đại học Công nghiệp TP. Hồ Chí Minh
Khoa Công nghệ thông tin
Thực tập - Việc làm
chudenamhoc_new
Hỗ trợ sinh viên: Thực tập K12, K11
22-11-2019

Thực tập cuả sinh viên K12, K11 

DI Lab và Programming Lab hỗ trợ các bạn tìm kiếm địa chỉ thực tập là các công ty hoạt động trong lĩnh vực CNTT trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh. Các bạn K12, K11, ... cần tìm công ty thực tập cho học kỳ 2 (2019-2020)/cần tìm việc làm điền thông tin đăng ký cho đến hết ngày 10/12/2019. Lab sẽ tổ chức 2 buổi tư vấn và giới thiêu cty phù hợp năng lực và nguyện vọng của bạn (thời gian dự kiến trong khoảng thời gian 1-15/12/2019).

https://docs.google.com/forms/d/1hPnmtpOeA-OJ9Ap-TszJ2G2Gh826FMCJ8nq6JkeF3bU/edit

Tin nổi bật
Trung Tâm Tin học
Đơn vị liên kết