Trường Đại học Công nghiệp TP. Hồ Chí Minh
Khoa Công nghệ thông tin
Thực tập - Việc làm
chudenamhoc_new
Thông báo ký tên xác nhận Thực tập Doanh nghiệp Năm học 2018-2019
17-08-2019
Các bạn SV đã hoàn thành thực tập Doanh nghiệp hệ Đại học, Cao đẳng, Cao đẳng nghề liên hệ văn phòng khoa lúc 10h sáng thứ hai 19/8/2019 gặp thầy Duy để ký tên xác nhận. Lưu ý: chỉ áp dụng cho các sv đã hoàn thành thực tập mà chưa nhập điểm. Yêu cầu sv liên hệ theo đúng thời gian trên. Phản ánh đào tạo sv liên hệ qua email: Daotao.fit@iuh.edu.vn
Đơn vị liên kết