Trường Đại học Công nghiệp TP. Hồ Chí Minh
Khoa Công nghệ thông tin
Thực tập - Việc làm
chudenamhoc_new
Công ty DXC Technology Services Vietnam thông báo tuyển dụng
14-08-2018

Công ty DXC Technology Services Vietnam thông báo tuyển dụng cho chương trình Robotic Process Automation (RPA) Fresher Training Program:

Tin nổi bật
Trung Tâm Tin học
Đơn vị liên kết