Trường Đại học Công nghiệp TP. Hồ Chí Minh
Khoa Công nghệ thông tin
Thực tập - Việc làm
chudenamhoc_new
Thông báo về học phần Thực tập doanh nghiệp
24-06-2018

Từ năm học 2017-2018, các bạn sinh viên đi thực tập doanh nghiệp/thực tập tốt nghiệp theo quy trình sau:

1. Đăng ký học phần (đăng ký online trên trang đăng ký học phần của nhà trường), hoàn thành đóng học phí khi lớp học phần chuyển trạng thái chấp nhận mở lớp

2. Liên hệ Chủ nhiệm bộ môn ngành đang theo học để được phân công GV giám sát thực tập. Có thể liên hệ ngay sau khi đăng ký học phần online để kịp thời gian thực tập.

3. Hoàn thành Đề cương thực tập theo mẫu

4. Báo cáo hàng tuần/ hoặc theo quy đinh/ Lịch tiếp của GV giám sát

5. Báo cáo kết quả để chấm điểm khi hoàn thành thời gian thực tập, có xác nhận của doanh nghiệp và GV giám sát vào cuốn Báo cáo thực tập.

6. Các thắc mắc, khiếu nại liên quan thực tập SV thực hiện theo trình tự: GV giám sát -> Chủ nhiệm bộ môn -> BCN Khoa.

Đơn vị liên kết