Trường Đại học Công nghiệp TP. Hồ Chí Minh
Khoa Công nghệ thông tin
Thực tập - Việc làm
chudenamhoc_new
Chương trình thực tập doanh nghiệp cho sinh viên Khoa CNTT
02-06-2018

Hiện công ty FIS BANK, một công ty con chuyên về giải pháp Ngân hàng của FPT, có chương trình thực tập cho sinh viên Khoa CNTT của IUH với các công việc sau:

+ Dot Net (Csharp, ASP.NET,…)
+ Java
+ Java Script, HTML5, CSS, Bootstrap
+ BPM, Work flow
+ Bussiness Analysis
+ Tester

Thời gian thực tập: 3-6 tháng
Khi thực tập sv sẽ được học việc và trải nghiệm trong môi trường chuyên nghiệp. Các sv có khả năng phát triển sẽ được mời hợp tác lâu dài.
Chi tiết liên lạc với Thầy Kiên theo email pxkien@hcmut.edu.vn

Đơn vị liên kết