Trường Đại học Công nghiệp TP. Hồ Chí Minh
Khoa Công nghệ thông tin
Thực tập - Việc làm
chudenamhoc_new
Chương trình thực tập Thuê
03-04-2018

TERRALOGIC VIỆT NAM - THỰC TẬP CHƯƠNG TRÌNH THUÊ năm 2018

TerralogicViet Nam đang mở Chương trình thực tập Thuê, bắt đầu làm việc vào tháng tư / tháng năm 2018.

Yêu cầu:

- 3/4 / sinh viên năm cuối

- Tốt tại bất kỳ ngôn ngữ lập trình

- Thời gian thực tập: từ giữa tháng 4 năm 2018

 

Lợi ích:

- Có cơ hội làm việc với đội ngũ kỹ thuật tuyệt vời và các dự án thực

- Nhận đào tạo cho sản phẩm mới, công nghệ, và các kỹ năng mềm.

- Cơ hội trở thành nhân viên chính thức nếu thực tập cung cấp những kết quả tốt

- Hỗ trợ phụ cấp hàng tháng, phụ cấp ăn trưa 

 

Xin vui lòng để đạt được chúng tôi tại careersvietnam@terralogic.com

hoặc Skype: canhnguyenle để biết thêm thông tin.

Đơn vị liên kết