Trường Đại học Công nghiệp TP. Hồ Chí Minh
Khoa Công nghệ thông tin
Thực tập - Việc làm
chudenamhoc_new
[Thực tập HK1, 2017-2018] - Thông báo
07-02-2018

Các sinh viên sau (vắng ngày 27/08/2017) gặp T Ngọc lúc 10h ngày 31/07/2017 tại VPK để trao đổi về học phần thực tập. Sau thời hạn này khoa sẽ nhập điểm 0 cho các bạn vắng mặt.

STT Mã SV Họ đệm Tên Lớp học
1 13009191 Chống Thiện Truyền DHCNTT9A
2 13012321 Đặng Minh Phú DHCNTT9A
3 13027441 Lê Hoàng Đạt DHHTTT9A
4 13036821 Nguyễn Võ An Khang DHHTTT9A
5 13046761 Đặng Văn Ty DHHTTT9A
6 13020761 Nguyễn Hoài An DHKHMT9A
7 13008791 Trương Hữu Nhân DHKHMT9A
8 13016581 Trang Hoài Phong DHKHMT9A
9 13020121 Trịnh Quốc Sang DHKHMT9A
10 13090621 Cao Phương DHKHMT9A
11 13083721 Lê Quang Chính DHKHMT9A
Tin nổi bật
Trung Tâm Tin học
Đơn vị liên kết