Trường Đại học Công nghiệp TP. Hồ Chí Minh
Khoa Công nghệ thông tin
Thực tập - Việc làm
chudenamhoc_new
Kế hoạch thực tập năm học 2017 -2018
07-02-2018

(1) Các sinh viên đăng ký thực tập học kỳ 1, năm học 2017 -2018 gặp T Ngọc lúc 15h chủ nhật ngày 27/08/2017 tại VPK

(2) Sinh viên K10 và các sinh viên khóa trước dự kiến thực tập vào học kỳ 2, năm học 2017 - 2018 theo dõi thông báo theo lịch sau

- 30/08: công bố đề cương pretest

- 01 -05/10: pretest

- 15/10: công bố danh sách sinh viên đủ điều kiện đăng ký học phần thực tập

- 16/10 - 30/10 : tập huấn kỹ năng phòng vấn và viết CV

Tin nổi bật
Trung Tâm Tin học
Đơn vị liên kết