Trường Đại học Công nghiệp TP. Hồ Chí Minh
Khoa Công nghệ thông tin
Thực tập - Việc làm
chudenamhoc_new
Thông báo tuyển dụng Kỹ sư phần mềm - Bệnh viện Hùng Vương
07-02-2018

Bệnh viện Hùng Vương thông báo tuyển dụng Kỹ sư phần mềm để tham gia phát triển các dự án phần mêm của Bệnh viện. yêu cầu tốt nghiệp Đại học Chính quy bao gồm các chuyên ngành công nghệ phần mềm, hệ thống thông tin, khoa học máy tính, tin học, hoặc công nghệ thông tin.  Chi tiết xem file đính kèm

Tin nổi bật
Trung Tâm Tin học
Đơn vị liên kết