Trường Đại học Công nghiệp TP. Hồ Chí Minh
Khoa Công nghệ thông tin
Tin tức - Sự kiện
chudenamhoc_new
ĐĂNG KÝ KHOÁ LUẬN TỐT NGHIỆP ĐỢT 3 KHOA HỌC MÁY TÍNH (06/2018)
07-06-2018

Sinh viên KHMT đủ điều kiện làm đồ án tốt nghiệp sẽ đăng ký nhận đề tài vào lúc 19h ngày 8/6/2018. Sinh viên tập trung tại phòng H22 để Thầy Quán hướng dẫn thủ tục đăng ký email liên lac hodacquan@iuh.edu.vn

Đơn vị liên kết