Trường Đại học Công nghiệp TP. Hồ Chí Minh
Khoa Công nghệ thông tin
Tin tức - Sự kiện
chudenamhoc_new
Chương trình phát triển kỹ năng - Chuẩn bị sẵn sàng ứng tuyển công việc CNTT
22-05-2018

Mục đích: Trang bị cho sinh viên các kỹ năng chuyên nghiệp chuẩn bị sẵn sàng thực tập và làm việc đáp ứng yêu cầu tuyển dụng của các doanh nghiệp. 

Nhóm các kỹ năng sẽ được trang bị: 

    - Kỹ năng giao tiếp hiệu quả 

    - Kỹ năng viết email

    - Kỹ năng viết CV đáp ứng yêu cầu của vị trí công việc CNTT 

    - Kỹ năng tham dự phỏng vấn nghề nghiệp CNTT

    - Kiểm tra độ tự tin về tiếng Anh

Đối tượng: Sinh viên chuyên ngành CNTT năm 3, 4 của Khoa Công nghệ Thông tin - Đại học Công Nghiệp TPHCM

Đơn vị tổ chức: Khoa CNTT - ĐH Công Nghiệp TPHCM và Talent Mind Education

Hình thức học:     

    - Sinh viên học và thực hiện các bài tập, trải nghiệm tương tác kỹ năng qua hệ thống học kỹ năng chuyên nghiệp trực tuyến www.workingskills.net.

    - Sinh viên trao đổi với cố vấn môn học trên hệ thống để được tư vấn, hỗ trợ giải quyết tình huống cá nhân.

    - Sinh viên được kết nối các doanh nghiệp để cung cấp tư vấn nghề nghiệp, yêu cầu và cơ hội việc làm thực tế để giúp sinh viên trải nghiệm và chuẩn bị tốt cho nghề nghiệp tương lai.

Đăng ký: Sinh viên đăng ký tham gia chương trình, vui lòng cung cấp các thông tin được yêu cầu như bên dưới. Hệ thống học của chương trình sẽ liên lạc với sinh viên qua email đăng ký.

Form đăng ký:  https://goo.gl/forms/XBErwLTQFuXdtbph2 

Thời hạn đăng ký: đến hết ngày 31/5/2018

Đơn vị liên kết